Vrombautsput

De Vrombautsput was oorspronkelijk een zandwinningsput voor de aanleg van de expresweg. Later was die een afvalstort en nadien kreeg de put een bestemming als landbouwgebied waar landbouw niet meer mogelijk was.

In oktober 2011 startte de definitieve afwerking van de Vrombautsput als natuurgebied. Hoewel dit deeltje zeer verborgen zit in het Eeklose landschap, kende het sinds de jaren 1970 een rijke en opmerkelijke geschiedenis. Als oorspronkelijke zandwinningsput voor de aanleg van de naburige expresweg, en later als stortplaats voor inerte afvalstoffen (bijvoorbeeld niet verontreinigd betonpuin, steenpuin, keramiek, resten van natuursteen,...), ontwikkelde het zich als een ecologisch zeer waardevol terrein. De grote waterplas is daarbij een belangrijke rol gaan spelen als overwinterings- en broedplaats van talrijke watervogels.
In dit kader probeerde de stad dit gevarieerde natuurgebied op te waarderen en in beperkte mate toegankelijk te maken voor natuurliefhebbers.

Rondleiding voor groepen op aanvraag.