Het vredegerecht

Het vredegerecht is gevestigd in een opvallend kleurrijk stenen gebouw aan de Stationsstraat. Hier bevond zich vroeger een van de oudste panden van de stad en dat werd in de achttiende eeuw bewoond door graankoopman Fruytinck. Die verkocht het in 1806 aan de stad om er de onderprefectuur in onder te brengen. Later woonde baron d’Exaerde er. Vanaf 1831 was dit de rijkswachtkazerne. Eind negentiende eeuw verhuisde het vredegerecht van het stadhuis naar een nieuwbouw op de plaats van de voormalige rijkswachtkazerne.

Stationsstraat 21