Stadhuis

Stadhuis

Het stadhuis van Eeklo staat op de Markt. Het eerste stadhuis werd kort na het verwerven van de stadsrechten in 1240 gebouwd.

Het gebouw heeft het door de eeuwen heen zwaar te verduren gehad en brandde deels af tijdens de godsdienstoorlogen eind zestiende eeuw. 

Het stadhuis van Eeklo staat al meer dan zeven eeuwen op dezelfde plaats. Zoals het monument er nu uitziet is het resultaat van minstens vijf grote bouwcampagnes. Het oudste overblijvende deel is de 15de-eeuwse kelder. In 1943 werd het stadhuis beschermd als monument. In 1999 werd het samen met 23 belforten in Vlaanderen en 6 in Walloniƫ ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw beheersten discussies over afbraak, vergroting of restauratie van het gebouw de Eeklose politiek. Intussen is het stadhuis al jaren een beschermd monument en staat het op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Normaal gezien huist de dienst Burgerzaken in het gebouw, maar door de verbouwingen zijn zij momenteel te vinden in het Jeneverhuis. Andere stadsdiensten zitten verspreid in het Stadskantoor, Sportpark, Sociaal Huis en Jeugdcentrum Kubiek.

Het einde van de werken aan het stadhuis wordt verwacht in 2024.