Stadhuis

Stadhuis

Het stadhuis van Eeklo staat op de Markt. Het eerste stadhuis werd kort na het verwerven van de stadsrechten in 1240 gebouwd.

Het gebouw heeft het door de eeuwen heen zwaar te verduren gehad en brandde deels af tijdens de godsdienstoorlogen eind zestiende eeuw. Ook onderging het diverse aanpassingen.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw beheersten discussies over afbraak, vergroting of restauratie van het gebouw de Eeklose politiek. Intussen is het stadhuis al jaren een beschermd monument en staat het op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Momenteel huist alleen de dienst Burgerzaken in het gebouw. Andere stadsdiensten zitten verspreid in het Stadskantoor, Sportpark, Sociaal Huis en Jeugdcentrum Kubiek.