Moseikdreef - 6 km

Verken de Moseikdreef, een nieuw natuurgebiedje voor Eeklo, en wandel tussen de moseiken en populieren 

Over de wandeling

Een hoek van Eeklo die vaak uit het oog verloren wordt, is het deel ten noorden van de Expresweg, tussen Kaprijke en Sint-Laureins, waar landbouw en natuur het landschap bepalen. Natuurpunt bouwt in het noorden van Eeklo samen met de stad een natuurgebied uit onder de naam ‘Sint-Jansbos/ Waaibos’. Het gebied is ook waterwingebied. Dat betekent dat het drinkwater van de Eeklonaren hier de grond ingaat en wordt opgepompt als drinkwater. Dat in dit gebied natuur wordt ontwikkeld, is dus een positieve zaak. In natuurgebieden geldt immers een verbod op bemesting en pesticidengebruik. Bovendien past deze aankoop in de Blue Deal die de Vlaamse regering wil waarmaken, waarbij onder meer het opvangen van water in landbouw- en natuurgebieden een belangrijke doelstelling is. Ook de lokale overheden krijgen hierin een grote verantwoordelijkheid. Naast drinkwatervoorziening dienen natuurgebieden ook als spons in tijden van overvloedige neerslag: het water krijgt hier de tijd om de bodem in te dringen, wat vermijdt dat andere delen in de omgeving onder water staan. 

Het landschap 

De stroken bos langs de Expresweg wisselen af met weilanden en akkers met nog veel kleine landschapselementen zoals knotwilgen en houtkanten. In de bosjes vind je de grote bonte specht, buizerd en havik en heel wat soorten zangvogels. De knotwilgen geven onderdak aan de steenuil, het kleinste uiltje van ons land, dat ongeveer zo groot is als een merel. En ook de kerkuil kan je hier ’s nachts ontmoeten. De schuchtere reeën zijn overdag niet altijd te zien, dan rusten ze vaak in de bosjes. Maar in de vroege ochtend en avond is een ontmoeting niet uitgesloten: speur de bosranden en de velden af. 

De Moseikdreef 

Langs het eerste deel van de dreef staan moseiken. In 2019 kon Natuurpunt deze mooie dreef aankopen, samen met het stuk grond rechts van de dreef. Moseiken (of Turkse eiken) zien er heel fraai uit en lijken wel wat op de zomereik. Typisch is dat de eikels in napjes zitten waar precies stekels of haren op staan (de wetenschappelijke term hiervoor is ‘schubben’). Moseiken zijn niet inheems, maar Natuurpunt vond de dreef zo bijzonder dat de bomen mochten blijven staan en de dreef logischerwijze de naam ‘Moseikdreef’ kreeg. Het is onduidelijk wie de eiken heeft aangeplant en om welke reden. Eind 2020 werd het perceel naast de dreef deels beplant met struiken en zomereiken. Eens de aanplant wat groter is, kunnen vogels zich hier tegoed doen aan bessen en noten. 

De populieren 

Op deze wandeling kom je heel wat populieren tegen, ook in groepen waar ze luchtige bossen vormen. Spechten komen hier in elk geval aan hun trekken, want het hout van de populier is vrij zacht waardoor ze gemakkelijk een holte kunnen uithakken om in te wonen. Deze populaire boomsoort wordt vaak aangeplant in Vlaanderen. Het zachte hout wordt gebruikt om onder meer kasten, paletten en fruitkistjes van te maken. Sommige oude populieren zijn begroeid met klimop. De bloei van deze klimmer bezorgt heel wat insecten nectar, waaronder bijen, dagpauwogen en atalanta’s. Eens de bessen in het najaar blauw en rijp zijn, komen vogels zich voeden met de vitaminerijke bessen. En geen nood, bomen gaan niet dood omdat er klimop op groeit! 

De Ziedelingen 

Het Middelnederlandse ‘silinge’ betekent ‘(bevaarbare) waterweg’, een kanaaltje dus. Later werd de term ook gebruikt voor de bermen langs een kanaaltje. Nog steeds loopt er water langs deze weg. Zowat twintig jaar geleden was de Ziedelingen het bastion van de geelgors. De zang van deze mooie, in het Meetjesland bijna uitgestorven vogel heeft allicht Beethoven geïnspireerd voor zijn vijfde symfonie: “ti-ti-ti-ti-tuu”. 

Ga niet te snel door de Ziedelingen, maar geef je ogen de kost en kijk goed over de velden. Hier kun je misschien reeën observeren die in kleine groepjes door het land lopen, op zoek naar een groen blaadje (letterlijk te nemen). 

Over water 

Hier loopt de Slependammewatergang, die op de zuidgrens van Sint-Laureins ligt. Deze stroom werd aangelegd in de dertiende eeuw om het overtollige water vanuit Kaprijke af te voeren. Ook de naam ‘Moerstraat’ verwijst naar het drassige land op deze plek. 

Meer info

De GPS-route vind je op Routeyou 

Het kaartje van de wandeling vind je hier in pdf

Parkeren kan (beperkt) aan de startplaats, waar ook een picknickbank staat. Laat altijd voldoende ruimte voor passerende tractors, want dit is ook landbouwgebied! Honden aan de leiband, uit respect voor de omgeving en je medewandelaars. 

Natuurpunt

Meer informatie over Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem

Mail Christine De Bie of bel 09 377 68 73

download gps-route

Contact

Infopunt toerisme

Adres
Molenstraat 36 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Open van 10:00 tot 17:30
Naar top