Mandeweegsken - Fase Nutsleidingswerken

Startdatum
15 februari 2022
Einddatum
30 september 2022

UPDATE 25 maart 2022

De Korte Moeie is terug open voor alle verkeer.

De tweede fase van de werken (noordkant Korte Moeie + Ijzerstraat), die normaal aansluitend ging uitgevoerd worden, zal pas aangevat worden door de nutsmaatschappijen vanaf begin mei, maar voor de eigenlijke start van de werken zal u nog gepast en tijdig geïnformeerd worden.

In het najaar plannen Aquafin, RioPact en Stad Eeklo riolerings- en wegenwerken in de Korte Moeie, IJzerstraat en Mandeweegsken. Hierbij wordt zowel de riolering vernieuwd alsook de volledige wegenis opnieuw heringericht.
De nutsmaatschappijen starten vanaf 15 februari 2022 hun aanpassingswerken ter voorbereiding van de riolerings- en wegenwerken.

Start nutswerken op 15 februari 2022

Op dinsdag 15 februari 2022 start fase 1 van de voorbereidende aanpassingswerken aan de nutsleidingen en wordt er gewerkt aan de onpare kant van de Korte Moeie. Deze fase duurt normaal tot half maart.

Wegomlegging?

Gedurende de nutswerken zal er éénrichtingsverkeer worden ingesteld komende vanuit Tieltsesteenweg richting Slachthuisstraat.

De omleiding voor verkeer richting Tieltsesteenweg verloopt via Slachthuisstraat - Nieuwendorpe - Nijverheidskaai.

Parkeergelegenheid?

Tijdens de werken zal het niet mogelijk zijn om ter hoogte van de werkzone te parkeren.

De mensen worden per brief verwittigd van mogelijke alternatieven die we als Stad kunnen aanbieden.

Huisvuilophaling?

Het huisvuil kan gewoon aangeboden worden zoals normaal.

Hoe worden de werken aangepakt?

Februari 2022 - September 2022: Nutswerken

  • Fase 1: 15 februari tot 15 maart - Zuidkant Korte Moeie
  • Fase 2: 15 maart tot 30 april - Noordkant Korte Moeie + Ijzerstraat
  • Fase 3: 2023 (nog nader te bepalen) - Mandeweegsken

Vanaf mei tot september 2022 zullen de verschillende overkoppelingswerken uitgevoerd waarbij er lokale hinder zal zijn.

Oktober 2022 -  Eind 2023: Riolering- en Wegeniswerken

  • Fase 1: Korte Moeie  tot aan de Ijzerstraat
  • Fase 2: Ijzerstraat
  • Fase 3: Korte Moeie vanaf Ijzerstraat tot aan in- en uitrit Ontex
  • Fase 4: Korte Moeie/Mandeweegsken vanaf in- en uitrit Ontex tot halverwege firma De Eiken Zetel
  • Fase 5: Mandeweegken vanaf halverwege firma De Eiken Zetel tot waterloop
  • Fase 6: Mandeweegsken vanaf waterloop tot Raverschootstraat