Karel Lodewijk Ledeganck (Jules Lagae)

Karel Lodewijk Ledeganck van Jules Lagae

Karel Lodewijk Ledeganck was een dichter die in 1805 in Eeklo werd geboren. Hij kwam uit een arbeidersgezin, maar wist zich door zelfstudie op te werken tot vrederechter en later onderwijsinspecteur en hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Ledeganck brak als dichter door met het werk Bloemen mijner lente. Werd dit werk nog beïnvloed door de Engelse en Franse romantiek dan was zijn latere werk eerder pessimistisch van aard.

Hij is ook de auteur ‘De Drie Zustersteden’ (Brugge, Gent en Antwerpen). Streed net als Jan Frans Willems tegen de verfransing van Vlaanderen.


Zijn standbeeld staat in Eeklo op het naar hem genoemde plein: een meer dan levensgroot beeld van de gevierde dichter en politicus van eenvoudige Eeklose afkomst. 

Naar top