De Kapel van de Zusters van Liefde, de congregatiekapel en het gedeelte van het klooster van O.L.V. – ten Doorn

De kapel was vroeger deel van het Minderbroedersklooster van 1664-1666 dat aan de rand van de toenmalige agglomeratie werd opgericht. Men mag deze echter niet verwarren met de 19e eeuwse herstichting in het centrum van de stad.
In die tijd werd de ruime zaalkerk volledig ingebouwd door de klooster- en schoolgebouwen van het instituut O.- L..- Vrouw ten Doorn.
Op het einde van de 19e eeuw kreeg de kapel zijn huidig verrassend karakter dat opmerkelijk is door de grote diversiteit aan stromingen zoals laatclassicisme en neoclassicisme en zelfs historicisme met in het bijzonder het hoogaltaar in neorenaissance stijl.
Dit witmarmeren hoofdaltaar in het driezijdige koorhoofd draagt in het front de voorstelling van het Laatste Avondmaal en trekt zeker de aandacht van iedere bezoeker. Het tabernakel draagt in een baldakijn het beeld van het H. Hart waarboven in het hoofdkoor tussen de glasramen en vier heiligenbeelden het beeld van de Hemelvaart van de H. Maria is geplaatst.
Het noordelijke zijaltaar draagt de devotie aan het mirakuleuze Mariabeeldje dat gevonden werd in een bloeiende meidoornstruik.
De kapel werd als monument beschermd op 7 december 1983.

Bekijk dit gebouw op kaart

Je kan de kapel bezoeken op schooldagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur.