Forgotten Heroes

In het Heldenpark staat een kunstwerk van milieukunstenaar Will Beckers. Het kunstwerk, ‘Forgotten Heroes’, verwijst naar de meer dan honderd jaar oude bomen in het park en is zichtbaar vanaf de Oostveldstraat.

In het Heldenpark vonden al verschillende ingrepen plaats die van het park een prachtige ontmoetingsplaats maken. Het begon een aantal jaar geleden met het verwijderen van de asfaltering en de afbraak van gebouwen, zoals de garages en een aantal oude bouwwerken aan de Blokhutten. Recent werden ook de paden en de openbare verlichting vernieuwd.

Het gedeelte vooraan het Heldenpark kreeg een fleurige uitstraling met nieuwe bomen en nieuwe planten. Het kunstwerk van Will Beckers wordt geplaatst in deze zone en is een echte blinkvanger. Beckers staat internationaal bekend om zijn site-specifieke installaties en openbare kunstwerken die een dialoog en relatie tussen cultuur, natuur en milieu laten zien.

De installatie is een ode aan ‘de vergeten helden’, de meer dan honderd jaar oude bomen in het park. Deze bomen zorgen al jaar in jaar uit voor de verspreiding van hun nageslacht. Al decennialang trotseren deze prachtige bomen niet enkel onze menselijke ingrepen, maar ook de natuurlijke interventies zoals stormen en droogte.

Het kunstwerk is geïnspireerd op vormen van zaaddozen van deze oude bomen die in grote hoeveelheid aanwezig zijn, maar moeilijk waarneembaar zijn met het blote oog. Deze zaaddozen zijn als het ware ‘gevallen uit de boom’ en liggen nu uitvergroot in het Heldenpark.

Naar top