De Welgezinden (Antoine Boute)

De Welgezinden van Antoine Boute

Gemaakt naar aanleiding van het honderdjarig bestaan (in 1993) van dit nog steeds zingende mannenkoor. De gezichtsloze figuren staan voor alle Welgezinden uit de geschiedenis, maar slaan ook op de huidige koorleden.