De Grote Kop (Maen Florin)

Grote Kop van Maen Florin

Verwijzing naar de verbetenheid en kwaadheid van de jonge Jan Frans Willems die het ontslag van zijn vader meemaakte, omdat hij geen Frans kende. Jan Frans Willems woonde met zijn gezin 4 jaar in Eeklo, verbannen omwille van zijn vastberaden strijd tegen de verfransing van Vlaanderen. Het beeld verwijst naar een in zichzelf gekeerde jongen die droomt en over het leven nadenkt.

Naar top