Bivakzone Galgenbos

In het stadsbos Galgenhof verwelkomen we graag trekkers die met de fiets of te voet onderweg zijn en met hun eigen tentje willen overnachten in het groen. De bivakzone van het Galgenhof is de eerste stadsbivakzone in Vlaanderen! 

Voorwaarden

  • Behalve het gebruik van een kookbrandertje is het maken van een andere vorm van vuur maken uitdrukkelijk verboden;
  • Het is niet mogelijk om langer dan één nacht te overnachten;
  • Bewaar de stilte voor de omgeving en de buren (geen versterkte muziek);
  • Hou de bivakplaats proper;
  • Er is plaats voor maximaal 3 trekkerstentjes en 10 personen;
  • Prik je tent vanaf 18.00 uur en zet je tocht weer verder de volgende morgen voor 10.00 uur;
  • Een bivakzone is enkel voor mensen die te voet of met de fiets onderweg zijn.

Voorzieningen

De bivakzone beschikt over een grondwaterpomp (niet drinkbaar water) en een houten ecotoilet. Je bivakkeert er op een vlakke, schaduwrijke grasplek onder berken en de zone waar je je tentje kunt prikken is afgebakend met een kastanjepalen hek. Het terreintje is groot genoeg voor het voorziene maximum van 3 trekkerstentjes.

De omgeving

Bivakzone Galgenhof ligt in een binnenstedelijk groengebied. Eigenaar is de stad Eeklo. Het beheer gebeurt door Pro Natura, een vzw die ontwikkeling van kleine groenprojecten combineert met sociale tewerkstelling.

De wat bizarre naam "Galgenhof'' verwijst naar de oude hoeve, die er ook nu nog staat. Die dankt haar naam dan weer aan de galg van Eeklo, die zich tijdens de middeleeuwen in de omgeving bevond. Het was de gewoonte om galgen op een buitenhoek van het rechtsgebied te plaatsen, vandaag is die uithoek mee opgeslokt in de stadsuitbreiding. De stad Eeklo wil wel deze groene corridor wel behouden en zelfs uitbreiden. Daarbij is er ook plaats voor zachte recreatie, stadstuintjes, bosjes, een gewone en bomenbegraafplaats, een fiets- en wandelpad en sinds 2018 dus ook een bivakzone. 

Naast Bivakzone Galgenhof loopt een wandelpad. Raadpleeg eerst even ter plaatse het bord met bivakreglement voor je je tent prikt.

Bereikbaarheid

Het centrum van Eeklo ligt op 1,7 km en de bus- en treinterminal op 2,5 km. Aansluiting op de Streek-GR Uilenspiegel en Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen via Eeklo-centrum op 3,2 km (richting Het Leen), het wandelnetwerk is ook noordwestelijk bereikbaar op 1,4 km. Je kunt de bivakzone te voet langs 3 zijden bereiken, telkens gaat het om een onopvallend wandelpad dat aftakt van een straat en waar ook fietsers door mogen. Meest voor de hand liggend is de toegang via de Galgenstraat, kijk uit voor een wandelpad links van huis 58. 

Per fiets gaat het nog vlotter, Bivakzone Galgenhof ligt immers rechtstreeks langs het fietsnetwerk Meetjesland, te Eeklo precies halfweg tussen knooppunten 94 en 96.

Bivakzone Galgenhof is ook vrij vlot bereikbaar met openbaar vervoer via de bushalte Brugsesteenweg ter hoogte van shopping Hubo / Delhaize. Treinstation en busterminal Eeklo op 2,5 km.  

Voor andere bivakzones in het Meetjesland kan je terecht op www.bivakzone.be/meetjesland.html

Naar top